KAISA GAREDEW

Kansanedustaja
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu
EU-vaaliehdokas 2024

"Nyt riittää mielistely!

Suomen etu on laitettava EU:ssa aina ensin.
Mepin tärkein tehtävä on oman maan etujen ajaminen.”

Kaisa Garedew - Kansanedustaja EU-VAALIEHDOKAS 2024
 • Rajat kiinni laittomilta ja Ruanda-malli käyttöön.

 • EU:n ulkorajat on turvattava ja yhteinen puolustusteollisuus saatava toimintaan.

 • Ei tulonsiirtounionille eikä yhteisvelalle.

 • Liittovaltiokehitys on estettävä ja valmistauduttava EU-eroon.

 • Päätösvalta metsistämme ja luonnostamme kuuluvat Suomelle.

 • Maataloutta on tuettava.
 • Suomen oma lihantuotanto ja maanviljely ovat elinehto ja huoltovarmuutta.

 • Ilmastotoimet eivät saa köyhdyttää Suomea, yrityksiä eikä kansalaisia.
 • Suomelle pohjoisen sijainnin takia erivapaudet, ylikireistä tavoitteista tulisi luopua.
 • EU:n täysin pähkähullu päätös kieltää uudet diesel-ja bensiiniautot 2035 on peruttava.

 • EU:n kehitysavun väärinkäyttö estettävä.

 • Kristilliset- ja perinteiset perhearvot luovat kestävän perustan koko Euroopalle. 
 • Lapsia on suojeltava sateenkaari-ideologialta.
 • Ei islamisaatiolle.
Kaisa Garedew - Kansanedustaja EU-VAALIEHDOKAS 2024

Miksi olen ehdolla Euroopan parlamenttiin?

Vuosi sitten pääsin kansanedustajaksi ja vaikuttamaan Suomen suuntaan. Eduskunnassa törmäsin massiiviseen EU-sääntelyyn. Aivan pähkähulluihin esityksiin, jotka perustuivat ideologiseen ilmaston pelastamiseen. Surullisinta oli huomata se, että Suomi on tässä kaikessa mukana. 

Kuka on Kaisa?

Olen Perussuomalaisten kansanedustaja, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja perheenäiti. Ammatiltani olen lähihoitaja ja olen opiskellut liiketaloutta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Työkseni olen tehnyt hoitotyötä vanhusten parissa, ja lisäksi olen toiminut vapaaehtoisena katu- ja nuorisotyössä, auttaen syrjäytyneitä yli kymmenen vuoden ajan. Olen päämäärätietoinen ja vien rohkeasti asioita eteenpäin. Politiikkani perustuu kansallismieliselle ajattelulle, puolustan aina suomalaista ensin.

Eritysesti sydäntäni lähellä ovat lapset, nuoret ja perheet. Kaikissa päätöksissä on ajateltava tavallisten veronmaksajien etua, sekä niiden suomalaisten, jotka eivät pysty itseään puolustamaan.

Elämäni perustuu kristillisille arvoille, niin sanoissa kuin teoissakin.

Luottamustehtävät

 • Kansanedustaja
 • Talousvaliokunnan jäsen
 • Tulevaisuusvaliokunnan jäsen 
 • Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen
 • Alva hallituksen jäsen
 • Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen
 • VR-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsen
 • ITLA – itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan jäsen
 • Eduskunnan naisverkoston työvaliokunnan varajäsen
 • Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunta ETENE:n jäsen
 • Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan varajäsen
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varajäsen
Kaisa Garedew - Kansanedustaja EU-VAALIEHDOKAS 2024

Eduskunta - Toimenpidealoitteet

Turveveron poistamisesta, energiaturpeen huoltovarmuusroolin turvaamiseksi

Energiaturpeen käyttö on viime vuosien aikana vähentynyt nopeasti. Syynä siihen ovat muun muassa päästöoikeuden ja turveveron vuoksi nousseet hinnat. Kun kaupallinen käyttö vähenee, myös huoltovarmuuden näkökulmasta turpeen saatavuus vaarantuu. 

Sukupuolenkorjausleikkausten siirtämisestä yksityisen terveydenhoidon piiriin

Suomen julkisen talouden tila on vakava. Pääministeri Orpon hallitus on tehnyt yhdeksän miljardin euron edestä sopeutumistoimia, joilla Suomen velkasuhteen kasvu saadaan tasaantumaan ja hyvinvointivaltion välttämättömät palvelut säilytettyä. 

Kiusaamisen ehkäisyn ja tunnistamisen lisäämisestä opettajankoulutukseen

Kiusaamista ja väkivaltaa ei ole nykytoimin saatu kitkettyä kouluista. Opettajilla ja rehtoreilla on virkavastuun sanelema velvollisuus puuttua kiusaamistapauksiin. Lisäksi heillä on vuonna 2022 voimaan astunut velvoite ilmoittaa huoltajalle jokainen epäily koulussa ja koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, häirinnästä, väkivallasta tai syrjinnästä.

Koulukiusaamiseen puuttumisen määräaikojen ja kriteerien lisäämisestä lainsäädäntöön

Nykylainsäädännöstä puuttuvat tarkat kriteerit sille, mitä kiusaamiseen puuttumisen tulee sisältää ja missä ajassa. Puuttumiselle tulisi määritellä määräaika, johon mennessä toimenpiteisiin tulee olla ryhdytty siitä laskien, kun kiusaaminen tuli tietoon. Opettajilla tulisi olla tarkka tieto siitä, mitä vaaditut toimenpiteet konkreettisesti ovat ja millä tavalla määritellään onnistunut puuttuminen.

Aluehallintovirastojen oma-aloitteisen valvonnan laajentamisesta koskemaan kouluja

Vaikka kouluissa tehdään jo paljon työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi, oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi sekä lasten ja nuorten oppimisen tukemiseksi, ei ongelmia olla saatu kitkettyä kokonaan.  

Lainsäädännön edistämisestä, että koulukiusaaja olisi mahdollista velvoittaa vaihtamaan koulua

Kouluväkivallan uhriksi joutuminen jättää aina jäljet, jotka voivat oireilla monin tavoin jopa vuosien ajan.  Kaikkein surullisimmissa tapauksissa kiusattu on päätynyt itsemurhaan tai kostamaan kiusaajilleen hirvittävällä ja peruuttamattomalla tavalla. 

Eduskunta - Puheenvuorot

Puheenvuoroja 107

EU-VAALIT 2024 ESITTEET

Blogi

Ollaan yhteydessä

kaisa.garedew@eduskunta.fi