120

Ääntä kuntavaaleissa 2021 - Kiitos kaikille äänestäjille!

Perussuomalaisten ääniharava

Perhe- ja lapsimyönteinen Jyväskylä, Suomen paras paikka asua lapsiperheille!

 
 • Vanhempien merkitystä lasten kasvatuksessa ja elämässä ei saa mitätöidä. Hyvinvoivissa perheissä kasvaa tasapainoisia lapsia.
 • Jyväskylän pitäisi tulla perhe- ja lapsimyönteiseksi, jossa perheiden on helppo löytää itselleen sopiva koti, jossa lasten on turvallista kasvaa ja kehittyä.
 • Jyväskylän asuinalueiden tulisi olla perheille ja lapsille laadukkaita ja turvallisia, joissa on riittävästi myös viheralueita. Lasten ja perheiden yhteinen liikkuminen lisää hyvinvointia. Leikkipuistoja pitäisi rakentaa ja ylläpitää perheiden lähettyvillä ja niiden kunnossapidosta tulee huolehtia.
 • Lapsien hyvinvoinnin kannalta on erityisen tärkeää, että ryhmäkoot ovat tarpeeksi pienet päiväkodeissa ja kouluissa. Henkilökunnan pitäisi voida niin hyvin, että aikuisten vaihtuvuus olisi pientä.
 • Erityistä tukea tarvitseville lapsille tulisi olla riittävästi pienryhmiä, erityisopettajia ja avustajia.
 • Aikuiset maahanmuuttaja miehet eivät kuulu lasten kanssa harjoittelemaan suomenkieltä, eikä myöskään Setan ideologia kuulu kouluihin.
 • Bussimatkat tulisi olla ilmaisia ympäri vuorokauden lastenvaunujen kanssa kulkevalle, sekä samassa seurueessa alle kouluikäisille lapsille.
 • Lasten harrastemaksut, kuten uimahallimaksu pitäisi olla edullisempi.
 • Viimeisillään raskaana oleville tulisi saada ilmainen pysäköinti.
 • Lastensuojelussa pitäisi olla riittävät resurssit. Jokaisella lapsella on oikeus päihteettömään lapsuuteen.
 • Jyväskylän tulisi saada uudelleen lasten- ja nuortenpsykiatrinen osasto.
 • Pienten lasten perheille pitäisi pystyä tarjoamaan riittävästi kotiapua, matalalla kynnyksellä.
 • Avoin kerho- ja puistotoiminta tukee perheitä arjessa, esim. tarjoamalla lyhyttä lastenhoitoa.
 • Jyväskylän tulisi kehittää tiivistä yhteistyötä muiden lasten parissa työskentelevien tahojen, kuten seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa. Esimerkiksi tukihenkilötoiminta ja mahdollistaa harrastusmahdollisuuksia jokaiselle lapselle, vanhempien varallisuudesta riippumatta.

Ikäihmiset

Ikäihmisten määrä Jyväskylässä kasvaa tulevina vuosina. Jyväskylän tärkein tehtävä on huolehtia, että jokaisen vanhuksen on turvallista ikääntyä. Heille pitäisi olla tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja ja myös järjestellä palveluiden sujuva saatavuus.
 
Kotihoitoa tulisi saada riittävän matalalla kynnyksellä. Vanhustenhuollon työt tulisi organisoida niin, että hoitohenkilökunta jaksaa omassa työssään. Näin hoitajat olisivat mahdollisimman pysyviä, että hoidon laadukas taso säilyy. Kenenkään ei tulisi joutua olemaan liian pitkään kotona, vaan siirtyminen suuremman tuen piiriin tulisi olla joustavaa.
 
Jyväskylässä toimivien omaishoitajien jaksamisesta tulisi huolehtia, niin että hekin jaksavat. Ikäihmisten hoitoa antavien tahojen hoidon laatua tulisi tarkkailla ja arvioida säännöllisesti.
Lähihoitajana ja useita vuosia vanhusten parissa töitä tehneenä, huoli vanhusten hoidosta on sydämelläni.

Maahanmuutto

Jyväskyläläisten turvallisuus ja hyvinvointi tulee laittaa aina kaiken muun edelle!

Hyvin hoidettu maahanmuuttopolitiikka on sekä Jyväskyläläisten, että integraatiohaluisten maahanmuuttajien etu.

Vuosina 2017-2018 Suomessa vakituiseen asuvista somalialaisista, somalialaiset miehet olivat epäiltynä huumausainerikoksista 3,4 kertaa useammin kuin suomalaiset miehet. Seksuaalirikoksien kohdalla irakilaiset miehet ovat epäiltynä 12,8 kertaa useammin kuin suomalaiset miehet.  Näissä luvuissa ei ole edes huomioitu lukuisia turvapaikanhakijoita. (https://www.stat.fi/til/rpk/2018/13/rpk_2018_13_2019-05-16_tie_001_fi.html)

Islamilaisesta taustasta tulevat maahanmuuttajat heikentävät Jyväskylän turvallisuutta ja taloutta, koska heidän arvot ovat täysin vastakkaisia kuin Suomalaiset arvot. Suomalaiset arvot pohjautuvat tasa-arvoon, rehellisyyteen ja työntekoon. Islamia ei saa tukea Jyväskylässä, eikä antaa sen levitä. Muslimimaista ei tulisi ottaa maahanmuuttajia, koska mitkään maat eivät ole onnistuneet integroimaan muslimeita.  Esimerkiksi Ruotsissa on syntynyt rikollisia varjoyhteiskunta, jossa henkirikoksetkin tapahtuvat suurimmassa osassa aseella.  Jyväskylän ei tule vastaanottaa humanitäärisiä maahanmuuttajia, sillä valitettavasti useimmat niistä tulevat vain hyväksikäyttämään yhteiskuntamme tukirakenteita, jotka isovanhempamme ovat kovalla työllä ansainneet. Vainottuja kristittyjä, naisia, lapsia ja kokonaisia perheitä kiintiöpakolaisina voisi ottaa rajallisesti Jyväskylään.

Jyväskylän tulisi selvittää maahanmuuton kaupungille aiheuttamat kokonaiskustannukset eriteltyinä lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin kustannuksiin hallinnonaloittain. Jyväskylän tulee kaikin tavoin karsia maahanmuuton tuomia kuluja ja poistaa haitallisen maahanmuuton vetovoimatekijöitä.

Jyväskylän tulee lopettaa laittomasti maassa oleville annettavat palvelut, sekä maahanmuuttajien oman kulttuurin tukeminen. Huonosti toimivan kotouttamisen sijaan Jyväskylän tulee edistää heikosti integroituneiden maahanmuuttajien paluumuuttoa. Kaikki rikolliset maahanmuuttajat tulisi palauttaa välittömästi takaisin kotimaahansa.

Jyväskylässä tulee arvostaa suomalaista kulttuuria ja Suomen historiaa, niin että kouluissa vietetään perinteiset joulujuhlat ja niissä raikaa ”Enkelitaivaan lausui näin”- laulut sekä kevätjuhlissa perinteinen Suvivirsi. Maahanmuuttaja miehiä ei tulisi päästää päiväkoteihin tai kouluihin ”opiskelemaan” suomenkieltä, vaan kielenopetus tulee järjestää aikuisten parissa turvallisuus syistä.

Koululla on merkitystä lasten elämässä!

 

Lapsien hyvinvoinnin kannalta on erityisen tärkeää, että ryhmäkoot ovat tarpeeksi pienet päiväkodeissa ja kouluissa. Henkilökunnan pitäisi voida niin hyvin, että aikuisten vaihtuvuus olisi pientä.

Erityisen tuen tarvitseville oppilaille tulee jatkossakin olla omat pienryhmät, jotta he saavat tarvitsemansa tuen. Koulut ja päiväkodit tarvitsevat riittävästi pienryhmiä, erityisopettajia ja muita ammattilaisia, jotta normaaleissa luokissa säilyy työrauha ja opetus voi edetä. Koulunkäynninavustajia tarvitaan riittävästi erityisesti alkuopetukseen ja välituntivalvontaan.

Kiusaajat kuriin Jyväskylässä!

Koulukiusaajat vaihtavat koulua. Kiusaajille olisi perustettava Klinikka-luokkia toisen koulun tiloihin, jonne kiusaajat menevät harjoittelemaan käytöstä määräajaksi.

Kaikesta väkivallasta on tehtävä rikosilmoitus koulun toimesta.

Jyväskylän alueelle pitäisi saada ”kiusaamistyöntekijä”, joka puuttuu matalalla kynnyksellä kaikkeen kiusaamiseen, ottamalla vanhempiin yhteyttä, ja on tarvittaessa yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluun.

Välitunneille olisi hyvä järjestää yhteistä ohjattua tekemistä oppilaille ja kunnon valvonta, johon voi vapaaehtoisesti osallistua oppilaiden vanhemmat ja isovanhemmat.

Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin ja kouluihin. Suomalainen kulttuuri saa näkyä ja kuulua.

Setan opetus ei kuulu kouluihin, eikä sateenkaari-ideologiaa lapsille.

Koulujen on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä muiden lasten parissa työskentelevien tahojen, kuten seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa. Esimerkiksi mahdollistaa harrastustoiminta koulupäivän jälkeen jokaiselle lapselle, vanhempien varallisuudesta riippumatta.

Vetovoimainen Jyväskylä tukee teollisuutta ja yrittäjiä, sekä luo työpaikkoja

Jyväskylän talous tulisi tasapainottaa luomalla työpaikkoja, jotta työllisyys nousisi ja kunta saisi myös verotuloja. Teollisuuden kilpailukykyä tulee parantaa kumoamalla Jyväskylän pähkähullu tavoite, olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Mitkään tähän tavoitteeseen liittyvät toimenpiteet eivät saa nostaa kuntalaisten asumisen tai yritysten kustannuksia. Jyväskylässä autoa tarvitaan elämiseen, eikä ruoka ja tavarat liiku kauppoihin polkupyörällä.

Jyväskylän hyvä sijainti keskellä Suomea tuovat mahdollisuudet kasvulle, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin. Yritystonttien tarjontaa ja myyntiä olisi hyvä tehostaa. Matkailukohteena Jyväskylän olisi mahdollisuus kehittää Harjun kaunista maisemaa, luontoaan ja vesistöänsä paremmin kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön.

Jyväskylän olisi selvitettävä kunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa mahdollinen yhteistyö esimerkiksi mahdollistamalla yksityisrahoitteisten liikuntatilojen, kuten Hippos tai konserttisalin rakentamisen ja yhteiskäytön. Kaupungin ei tule lähteä kevyin perustein tekemään isoja investointeja.

Jyväskylän tulisi tuottaa palvelut järki, eikä ideologiset intressit edellä. Kotimaista ja paikallista yrittäjää tulisi tukea Jyväskylässä. Tulisi tapauskohtaisesti arvioida, onko kunnan mielekästä tuottaa palvelu itse vai tilata markkinoilta. Jyväskylän tulee lisäksi kilpailuttaa palvelut siten, että paikallisilla kotimaisilla toimijoilla on mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin. Kotimaisen tuotannon mahdollistamisesta hyötyy sekä kansantalous että työllisyys. Jyväskylän ei tule missään tapauksessa olla mukana luomassa yksityisiä monopoleja yksityistämällä vesi- ja sähkölaitoksia.

Jyväskylän liikenneratkaisut on suunniteltava kustannustehokkaasti liikkumisen näkökulmasta, ei ideologiselta pohjalta. Keskustan vetovoimaa lisäämään tulisi järjestää ilmaiset parkkipaikat, mikä tukee myös yrittäjiä.

Säästöjä tulisi tehdä kaupungin konsernihallinnon sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintojen menoihin ja erityisesti kulttuurilaitosten nettomenoihin. Terveet ja hyvinvoivat kaupunkilaiset selviävät ilman korkeakulttuurin elämyksiä. Ylivelkaantunut kunta ei ole enää itsenäinen kunta.