Lapset, Nuoret, Perheet

Perheiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat mielestäni menestyvän yhteiskuntamme perusta, siksi sydämelläni ovatkin lapset, nuoret ja lapsiperheet. Omat vanhemmat ovat lapsiensa parhaimpia kasvattajia ja perheet osaavat itse parhaiten päättää, kuka lasta milloinkin hoitaa. Äitiys on ainutlaatuinen kokemus, joka kehittyy raskauden ensihetkistä aina lapsen kasvaessa isoksi. Turvallinen kiintymyssuhde vanhemman ja lapsen välillä on erityisen tärkeä ja sitä on suojeltava. Lapsi ja imetysmyönteistä asennetta tulee vaalia. En pidä ajatuksesta, että pikkulasten tulisi “itsenäistyä” liian aikaisin. Pienen kuuluu kaivata äidin syliä ja vanhempien oikeus ja velvollisuus on antaa sitä lapsilleen. Lasten tulee saada tarpeeksi läheisyyttä ja turvaa jo pienenä, niin aikuisena sitä ei tarvitsisi hakea korvikkeista.

Pikkulapsiarjen ja työn yhteensovittaminen vaatii paljon joustavuutta. Perheet tarvitsevat riittävän taloudellisen tuen lasten kasvatuksessa, uskon että alle 2-vuotiaiden lasten paras paikka on kotona. Varhaiskasvatusryhmät tulisi saada paljon pienemmiksi, jotta yksilöllisen kasvun tuki toteutuisi. Peruskoulujen luokkakoot tulisi olla pienempiä, jotta lasten tarpeet voidaan huomioida paremmin. Erityistuen tarpeessa oleville lapsille tulisi olla mahdollisuus pienryhmään ja riittävään tukeen.

Lapset ja nuoret kaipaavat enemmän yhteistä aikaa perheen kanssa, kun taas iltapäivät ovat monelle koululaiselle yksinäisiä. Työpäivän jälkeen vanhemmat eivät enää ehkä jaksa lähteä kuskaamaan lapsia harrastuksiin. Harrastustoimintaa olisi hyvä kehittää siten, että ne voisivat olla iltapäivisin koulupäivien yhteydessä. Näin perheet saisivat yhteistä aikaa ja koululaiset ohjattua tekemistä iltapäiville. Nuorten ja lasten harrastusmahdollisuudet pitäisi olla tasavertaisesti myös pienituloisten perheiden saatavilla, niin että jokaiselle lapselle ja nuorelle olisi taattava ainakin yksi ilmainen harrastus.

Nykypäivänä lapset ja nuoret viettävät liikaa aikaa digilaitteiden äärellä ja liikkuvat liian vähän. Koululaitoksen ei tulisi viedä lapsia digilaitteiden ääreen, vaan mieluummin ulos liikkumaan ja tutustumaan kauniiseen luontoomme. Lasten ja nuorten sosiaaliset taidot kehittyvät tavallisissa sosiaalisessa kanssakäymisessä, mitä monipuoliset harrastukset tuovat lasten ja nuorten elämään. Mielenkiintoiset harrastukset tukevat myös lasten ja nuorten kehitystä ja kasvattavat lapsistamme hyvän itsetunnon omaavia kansalaisia.

Syntyvyys saadaan nousuun parantamalla turvallisen tulevaisuuden edellytyksiä. Lapsimäärän mukaiset tuntuvat ansiotulon verotuksen kevennykset, voisivat tukea syntyvyyttä.