Syrjäytyneet

Syrjäytymisen estämisen tärkein työkalu on ennaltaehkäisy. Perheiden ja lasten tukemiseen tulee varata riittävästi resursseja. Raskaana oleville tulisi olla pakollinen vieroitus päihteistä. Erityisesti lastensuojelun tulee olla nopeaa ja toimivaa.Yhdenkään lapsen ei tarvitsisi elää päihde- ja väkivalta perheessä. Vuodesta 1998 lähtien olen tehnyt säännöllisesti kaduilla auttamistyötä. Huumeiden käytön lisääntymiseen nuorten keskuudessa on puututtava. Tehokas ja riittävän aikainen puuttuminen voi pelastaa nuoren elämän. Päihdehoitokotien hoidon kokonaisvaltainen jatkuva kehittäminen ja niissä asiakkaiden monipuolinen kuntouttaminen tulee olla valvottua ja johdonmukaista. Auttaessani useita päihdenuoria huomasin, miten suuri merkitys on kolmannen sektorin työllä. Vapaaehtoisille on taattava riittävät resurssit sydämen auttamistyöhön. Kodittomat ihmiset ja pitkät leipäjonot ovat häpeä Suomen valtiolle -ensimmäinen asia olisi auttaa Suomen koditttomille koti ja köyhille ruokaa. Etsivää sosiaalityötä tulisi jalkauttaa kaupunkeihin ja kaduille, siellä missä ihmiset ovat, ja missä he apua tarvitsevat. Suomi on suomalaisten koti.