120

Ääntä eduskuntavaaleissa 2019 - Kiitos kaikille äänestäjille!

Ikäihmiset

Lähihoitajana ja vanhustyötä tehneenä haluan, että ikäihmiset saavat kunniallisen ja riittävän hoidon. Hoidon tasoa tulee valvoa, ja hoitoa on oltava riittävästi. Kotihoidon resurssit on saatava kuntoon riittävän hoidon takaamiseksi kotona asuville ikäihmisille.
Eläkkeiden verotus tulisi olla sama, kun vastaavan työtulon verotus, eläketulovähennystä kasvattamalla. Ikäihmisille, joilla ei ole omaisia tulisi järjestää taho, josta he saisivat omien etujen puolestapuhujan. Eutanasia ei kuulu Suomeen, vaan laadukas ja kivuton saattohoito.

Syrjäytyneet

Syrjäytymisen estämisen tärkein työkalu on ennaltaehkäisy. Perheiden ja lasten tukemiseen tulee varata riittävästi resursseja. Raskaana oleville tulisi olla pakollinen vieroitus päihteistä. Erityisesti lastensuojelun tulee olla nopeaa ja toimivaa.Yhdenkään lapsen ei tarvitsisi elää päihde- ja väkivalta perheessä. Vuodesta 1998 lähtien olen tehnyt säännöllisesti kaduilla auttamistyötä. Huumeiden käytön lisääntymiseen nuorten keskuudessa on puututtava. Tehokas ja riittävän aikainen puuttuminen voi pelastaa nuoren elämän. Päihdehoitokotien hoidon kokonaisvaltainen jatkuva kehittäminen ja niissä asiakkaiden monipuolinen kuntouttaminen tulee olla valvottua ja johdonmukaista. Auttaessani useita päihdenuoria huomasin, miten suuri merkitys on kolmannen sektorin työllä. Vapaaehtoisille on taattava riittävät resurssit sydämen auttamistyöhön. Kodittomat ihmiset ja pitkät leipäjonot ovat häpeä Suomen valtiolle -ensimmäinen asia olisi auttaa Suomen koditttomille koti ja köyhille ruokaa. Etsivää sosiaalityötä tulisi jalkauttaa kaupunkeihin ja kaduille, siellä missä ihmiset ovat, ja missä he apua tarvitsevat. Suomi on suomalaisten koti. Jokaisella

Ilmasto

Tämän sukupolven tulisi jättää kotimaamme jälkikasvullemme paremmassa kunnossa, mitä itse olemme sen saaneet. Suomi on jo nyt edelläkävijä ilmastotavoitteiden toteutumisessa, joten valtion ei tulisi rasittaa tavallista kansaa enempää lisäämällä ilmastollisia tavoitteita. On ymmärrettävä, että ilmastoverot kerätään tavallisten ihmisten lompakoista ja eniten ne vaikuttavat pienituloisten toimeentuloon. Suomessa on voitava elää, asua ja liikkua kohtuuhinnalla, joten polttoaineiden verotusta on alennettava. Lisäksi eduskunnan tulisi puuttua hintakatolla sähkönsiirron riistohinnoitteluun. Kansallinen omaisuus tulee pitää omissa käsissä. Suomen elintarviketeollisuus sekä maa- ja karjatalous olisi hyvä saada sellaiselle tasolle, jolla Suomi on omavarainen. Koko suomi on pidettävä asuttuna ja maatilat tuottavassa työssä.

talvitie

Maahanmuutto

Olen asunut Ruotsissa ja nähnyt hallitsemattoman maahanmuuton seuraukset. Maahanmuuttoon on puututtava heti ja suhtauduttava vakavasti! Suomen rajojen yli tulisi päästä vain niiden, joilla on esittää asianmukaiset matkustusasiakirjat. Laittomasti maassa olevat on poistettava Suomesta, eikä rikollisia eikä taloudellisten etujen perässä tulevia ulkomaalaisia tulisi päästää lainkaan Suomeen. Humanitaarinen maahanmuutto tulisi lopettaa kokonaan.

Talous ja työllisyys

Hyvinvoinnin edellytyksenä on toimiva talous. Suomalaisten veroeurot tulee käyttää suomalaisten hyväksi. Ensisijaisesti valtion tulee pitää huolta omista kansalaisistaan, ja tärkeimpänä ovat vähäosaiset, pienituloiset eläkeläiset, lapsiperheet, sairaat ja vammaiset. Suomalaisia yrityksiä ja työpaikkoja on uskallettava puolustaa, sillä työ on parasta sosiaaliturvaa. Ei hankita halpatyötä Suomeen. Työnteon tulisi olla kannattavaa myös pienituloisille, minkä takaisi kohtuullinen verotus. Pienyrityksiä on tuettava verohelpotuksilla. Suomen vientiteollisuuden on kehityttävä jatkuvasti, jotta työpaikat säilyvät ja lisääntyvät Suomessa - se on turva hyvinvoinnillemme! Teollisuuden pysyminen ja kasvaminen Suomessa on ilmastoteko ja näin ollen parasta ilmastopolitiikkaa.

Lapset, Nuoret, Perheet

Perheiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat mielestäni menestyvän yhteiskuntamme perusta, siksi sydämelläni ovatkin lapset, nuoret ja lapsiperheet. Omat vanhemmat ovat lapsiensa parhaimpia kasvattajia ja perheet osaavat itse parhaiten päättää, kuka lasta milloinkin hoitaa. Äitiys on ainutlaatuinen kokemus, joka kehittyy raskauden ensihetkistä aina lapsen kasvaessa isoksi. Turvallinen kiintymyssuhde vanhemman ja lapsen välillä on erityisen tärkeä ja sitä on suojeltava. Lapsi ja imetysmyönteistä asennetta tulee vaalia. En pidä ajatuksesta, että pikkulasten tulisi “itsenäistyä” liian aikaisin. Pienen kuuluu kaivata äidin syliä ja vanhempien oikeus ja velvollisuus on antaa sitä lapsilleen. Lasten tulee saada tarpeeksi läheisyyttä ja turvaa jo pienenä, niin aikuisena sitä ei tarvitsisi hakea korvikkeista.

Pikkulapsiarjen ja työn yhteensovittaminen vaatii paljon joustavuutta. Perheet tarvitsevat riittävän taloudellisen tuen lasten kasvatuksessa, uskon että alle 2-vuotiaiden lasten paras paikka on kotona. Varhaiskasvatusryhmät tulisi saada paljon pienemmiksi, jotta yksilöllisen kasvun tuki toteutuisi. Peruskoulujen luokkakoot tulisi olla pienempiä, jotta lasten tarpeet voidaan huomioida paremmin. Erityistuen tarpeessa oleville lapsille tulisi olla mahdollisuus pienryhmään ja riittävään tukeen.

Lapset ja nuoret kaipaavat enemmän yhteistä aikaa perheen kanssa, kun taas iltapäivät ovat monelle koululaiselle yksinäisiä. Työpäivän jälkeen vanhemmat eivät enää ehkä jaksa lähteä kuskaamaan lapsia harrastuksiin. Harrastustoimintaa olisi hyvä kehittää siten, että ne voisivat olla iltapäivisin koulupäivien yhteydessä. Näin perheet saisivat yhteistä aikaa ja koululaiset ohjattua tekemistä iltapäiville. Nuorten ja lasten harrastusmahdollisuudet pitäisi olla tasavertaisesti myös pienituloisten perheiden saatavilla, niin että jokaiselle lapselle ja nuorelle olisi taattava ainakin yksi ilmainen harrastus.

Nykypäivänä lapset ja nuoret viettävät liikaa aikaa digilaitteiden äärellä ja liikkuvat liian vähän. Koululaitoksen ei tulisi viedä lapsia digilaitteiden ääreen, vaan mieluummin ulos liikkumaan ja tutustumaan kauniiseen luontoomme. Lasten ja nuorten sosiaaliset taidot kehittyvät tavallisissa sosiaalisessa kanssakäymisessä, mitä monipuoliset harrastukset tuovat lasten ja nuorten elämään. Mielenkiintoiset harrastukset tukevat myös lasten ja nuorten kehitystä ja kasvattavat lapsistamme hyvän itsetunnon omaavia kansalaisia.

Syntyvyys saadaan nousuun parantamalla turvallisen tulevaisuuden edellytyksiä. Lapsimäärän mukaiset tuntuvat ansiotulon verotuksen kevennykset, voisivat tukea syntyvyyttä.