Nyt on Suomen aika tehdä oikeita valintoja!

Valtion tulee aina ajaa Suomen etua ensin.

Työstä on saatava riittävä palkka, jolla pärjää.

Verorahojen lahjoittaminen Eurooppaan sekä  ilmastohulluuteen on loputtava.

Perheitä on tuettava ja lapsille on taattava turvallinen kasvuympäristö. Lapsia on suojeltava sateenkaaripropagandalta.

AIEMMAT VAALIT

0
Ääntä aluevaaleissa 2022 - Kiitos kaikille äänestäjille!

Perussuomalaisten ääniharava

0
Ääntä kuntavaaleissa 2021 - Kiitos kaikille äänestäjille!

Perussuomalaisten ääniharava

1668

Ääntä eduskuntavaaleissa 2019 - Kiitos kaikille äänestäjille!

Suomi on suomalaisten kotimaa, itsenäinen kansakunta ja kansanvaltainen valtio

Tärkeintä on aina Suomen kansallisen edun turvaaminen, omavaraisuus ja huoltovarmuus.

Valtion ensisijainen tehtävä on puolustaa tavallisen ihmisen hyvinvointia ja turvallisuutta. Kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen perusta on kansallisuus. Kansainvälistyneessä maailmassa pitää huolehtia ensisijaisesti oman kansan pärjäämisestä.

Suomen valtion tulisi AINA ja KAIKESSA ajaa Suomen etua. On huolehdittava suomalaisten hyvinvoinnista, elinvoimasta, omavaraisuudesta ja turvallisuudesta.

Olen kansallismielinen ja vastustan globalismia. Suomen tulisi tehdä itse omat päätöksensä, kansallisen edun mukaan. Tärkeä tavoite on omavaraisuus energian, ruuan ja lääkkeiden osalta sekä riippumattomuuden lisääminen muista valtioista.

Perheet ovat yhteiskunnan perusta ja vanhemmuutta on tuettava

  • Kevennetään verotusta lapsiluvun mukaan
  • Tuetaan perheiden ensiasunnon hankintaa
  • Lasten kotihoitoon reilu tuki
  • Äidillä tai isällä oltava mahdollisuus hoitaa lastaan kotona vähintään 3-vuotiaaksi asti
  • Mikään eivät korvaa vanhempia, äitiä ja isää – perheille enemmän tukea

Lapsille ja nuorille on annettava kasvurauha sateenkaari-ideologiasta

TV-ohjelmiin ja elokuviin syötetään tarkoituksella homo-, lesbo- ja trans-rooleja. Tällä aivopesulla epänormaalista yritetään tehdä normaalia.

Lapsia tulisi suojella sukupuolenvaihtoon ja homoseksuaalisuuteen kehottavalta ja sitä esittelevältä materiaalilta.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimateriaalista on poistettava kaikki viher-vasemmiston sateenkaari-ideologia sekä ilmastohulluus.

On biologinen tosiasia, että mies ei voi muuttua naiseksi kokemuksen tai tahdon voimalla, eikä toisin päin. Sukupuoli ei ole ilmoitusasia. Ainoa oikea hoito trans-ihmisille on terapia. Suomalaisten verorahoja ei kuulu tuhlata trans- eikä lesbojen hedelmöityshoitoihin.

Avioliittoinstituutiota tulisi suojella miehen ja naisen vapaaehtoisella päätöksellä perustettuna liittona ja perhettä kansan selviytymisen perustana.

Perinteiset isänmaalliset arvot kunniaan

Kaikkien päätöksien tulee perustua tieteellisiin tosiasioihin, maalaisjärkeen ja isänmaallisiin kristillisiin arvoihin. Suomalaisten verorahoilla ei tule opettaa kouluissa lapsille mitään sateenkaari- ja ilmastoideologioita eikä islamia.

Suomalaista perinteistä kulttuuria ei tule hävittää: maassa maan tavalla.Kouluihin kuuluvat perinteiset joulujuhlat Enkeli taivaan-laulut ja Suvivirret.

Suomi on suomalaisten koti, humanitäärinen maahanmuutto on lopetettava

Suomen tulisi vastaanottaa vain Venäjän julmasta ja raa’asta hyökkäyssodasta johtuen Ukrainalaisia todellisia hätää kärsiviä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Muista maista pakolaisten vastaanottaminen on lopetettava. Verorahoja uppoaa maahanmuuttoon yli 3,2 miljardia vuodessa.

20–24-vuotias Irakilainen vie elämänsä aikana yhteiskunnan verorahoja noin 690 000 € (lasten vaikutukset mukaan ottaen 844 000 €.)

Somalialainen vie elämänsä aikana yhteiskunnan verorahoja noin 951 000 € (lasten vaikutukset huomioiden 1 343 000 €.)

Lähi-idän ja osan Afrikan kulttuuriin kuuluu moniavioisuus ja lapsiavioliitot ilman mitään suoja-ikärajaa lapsille.  Tämä on yksi syy siihen, miksi raiskauksien epäillyistä 27 % on ulkomailla syntyneitä.

Sosiaaliturvaa tulisi Suomessa maksaa vain Suomen kansalaisille. Työperusteiseen työluvan saamiseksi EU:n ulkopuolisille vaatimukseksi on asetettava keskipalkka. Kansalaisuusvaatimuksia ja perheenyhdistämisen edellytyksiä on tiukennettava.

Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävät oleskeluluvat on muutettava määräaikaisiksi. Jos somali lomailee Somaliassa, määräaikainen oleskeluluvan olisi välittömästi lakattava ja lomailijan on välittömästi palattava lähtömaahansa.

Laittomasti maassa olevien on poistuttava maasta välittömästi, joko vapaaehtoisesti tai pakkokeinoin.

Terroristijoukkoihin taistelemaan lähteneet henkilöt ja rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset on siirrettävä kotimaidensa vankiloihin, karkotettava, annettava pysyvä maahantulokielto ja Suomen kansalaisuus on poistettava.

Hädänalaisia tulisi auttaa perustamalla hyvätasoisia pakolaisleirejä kriisimaiden lähettyville naapurimaihin. Se on halvempaa ja turvallisempaa, kuin elättää turvapaikanhakijoita Suomessa. Näin voimme auttaa suurempaa määrää ihmisiä halvemmalla. Tämä olisi sekä taloudellisesti, että inhimillisesti kestävämpi ratkaisu.

Teollisuus tuo työpaikkoja

 

Teollisuuden joukkopako Suomesta aiheuttaa työttömyyttä ja näin köyhdyttää koko kansaa.

Sinivalkoinen siirtymä tarkoittaa suomalaisen teollisuuden kotiin palaamista Kiinasta ja Intiasta. Minun sinivalkoinen siirtymä kehittäisi uutta omavaraista huippu teknologiaa ja toimisi markkinaehtoisesti ilman mitään yrityksiä köyhdyttäviä ylimääräisiä päästötavoitteita ja viherveroja.

Sinivalkoinen siirtymä vahvistaa Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä elinvoimaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Teollisuuden joukkopako Suomesta aiheuttaa työttömyyttä ja näin köyhdyttää koko kansaa.

Ainoastaan menestyvä teollisuus synnyttää hyvinvoinnin rahoittavia uusia työpaikkoja ja luo edellytykset monipuoliselle yksityisten ja julkisten palvelujen kehittämiselle.

Stop-ilmastohulluudelle: Suomen alle promillen päästöillä ei ole mitään vaikutusta koko maapallon ilmaston lämpenemiseen.

Vihervasemmisto haluaa pelastaa koko maapallon hiilidioksidista kuristamalla suomalaiset hengiltä.  Eikö tämä tavallisten ihmisten ilmasto-rahastus mene jo yli ymmärryksen?

Suomen luontoa voi arvostaa ja suojella viisaudella, ilman ihmisten elinkustannuksia nostavaa ilmastoideoligiaa. Puhdas luonto on kaikkien etu.

Luonnon tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat 95%. Ihmisen tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat vain alle 5% koko maapallon päästöistä. Tuosta 5% :sta Suomen päästöt ovat alle promillen.

Hiilineutraalisuustavoitteesta tulee luopua kokonaan, päästökauppa, ilmastorahasto (400milj.e) ja ympäristöministeriö on lakkautettava.

Kansalaisten etua ajatteleva kunnianhimoinen ilmastopolitiikka luopuisi hiilineutraalisuustavoitteista, poistaisi viherverot, alentaisi sähkön sekä bensan hintaa ja toisi kansalleen kunnialliset elinolot. Hiilineutraalius-hulluus nostaa polttoaineiden ja ruuan hintaa sekä energia-, logistiikka- ja elinkustannuksia ja aiheuttaa turhaa kärsimystä kansalaisille.

Turve ja ydinvoima

Edullinen energia on elinehto Suomen teollisuudelle ja taloudelle. Vanhat hiilivoimalat pitää säilyttää huoltovarmuutena, jotka turvaavat Suomen sähkön saantia. Turve otettava takaisin täyteen käyttöön.

Päätös, että turve ei olisi uusiutuva luonnonvara, on peruttava. Turpeen verotus on lopetettava. Turve on täysin kotimainen energianlähde, työllistää suomalaisia ja huoltovarmuuden kannalta tärkeä. Teollisuuden sähköntarpeen paras tae on satsata ydinvoimaan.

Vihervasemmiston velkajuhlile miljardijarru

Yli 136000000000
Suomen valtion velka

Suomi elää yli varojensa. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino on noin 8,1 miljardia -velaksi eläminen ei voi jatkua. On arvioitu valtionvelan korkomenot voivat nousta jopa 2,4 miljardiin vuodessa, nykyisestä 1,53 miljardista.

Turvataksemme Suomen itsemääräämisoikeutta, taloudellinen vakaus ja vauraus ovat avainasemassa. Velkaorjat eivät ole vapaita.

Velka ei ole oikea ratkaisu selvitäkseen huonosta talouden hoidosta, vaan rahan lappaaminen on lopetettava niihin kohteisiin, jotka eivät edistä suomalaisten hyvinvointia, eivätkä ole pois suomalaisten elintasosta. Velkarahan holtiton kylväminen maailmalle on lopetettava ja välittömästi on leikattava valtion menoja.

Julkinen talous on Suomessa liian iso ja tehoton. On säästettävä ensisijaisesti haittamaahanmuutosta, ilmastotoimista, ilmastorahastosta, keskushallinnosta, byrokratiasta, edustamisesta ja juhlallisuuksista, ympäristönsuojelusta, yleisradiosta, Sitrasta ja kehitysyhteistyöstä.

Suomi käyttää kehitysyhteistyöhön noin 1,3 miljardia euroa vuodessa. Tulonsiirrot maille, jotka usein saattavat polkea ihmisoikeuksia tai kannattaa Venäjän hyökkäyssotaa, ovat väärin. Kaikki kehitysapu tulisi antaa koulutuksena. Ei rahaa korruptioon eikä mihinkään ilmastohulluuteen.

Autoilu kuuluu Suomeen

Suuressa osassa Suomea yksityisauto on välttämättömyys, jotta arjen pyörittäminen on mahdollista. Liikkumisen ja arjen kulut ovat nousseet ja koettelevat lapsiperheitä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja keskituloisia kohtuuttomasti. Autoilun kallistuminen eriarvoistaa ihmisiä asuinpaikan ja tulojen mukaan.

Liikenteen päästövähennys tavoitteesta tulisi välittömästi luopua kokonaan.

Bensan hinnasta 54% ja dieselin 44% koostui veroista (syyskuussa 2022).  Näiden hiilidioksidiverojen maksu tulisi olla vapaaehtoista, tavalliselle kansalle polttoaineen hinnasta on otettava verot pois.

Tiestö on osa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Jotta maaseudun tuotteet voidaan kuljettaa myös kaupunkeihin, kulkuyhteydet eli rata- ja erityisesti tieverkko tulee olla kunnossa.

Suomalaisten rahat kuuluvat ensisijaisesti suomalaisille, omaan hyvinvointiimme!

▫️

Hyvätuloiset pärjäävät itse, koska rahalla voi ostaa palveluja. Huoli on vähäosaisista Suomalaisista.

Riittävät varat tulisi taata ensisijaisesti varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, opintotukeen, puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle maanpuolustukseen, poliisille, sosiaali- ja terveydenhuollolle, pelastustoimelle ja eläkeläisille. 

Hyvinvointialueille on saatava riittävä rahoitus kohdistettuna hoitajien palkkoihin, lastensuojeluun, mielenterveys- ja päihdetyöhön, lapsiperheiden ennaltaehkäisevään tukeen, ruoka-apuun, vanhusten hoitoon ja omaishoitoon.

EU – Suomalaiset ovat maksajan roolissa. EU:lle on uponnut tällä vaalikaudella lähes 10 miljardia.

EU:n määräysvalta kasvaa ja kehityssuunta on uhkaavasti kohti liittovaltiota. EU on muuttumassa velka- ja tulonsiirtounioniksi. Tällä kehityssuunnalla EU:sta tulee olemaan enemmän haittaa, kun hyötyä Suomelle.

Suomen EU-nettojäsenmaksu on noin 700 milj. € / vuosi. Lisäksi rahaa on lapattu EU:lle lähes 10 miljardin € edestä. (elpymispaketti, SURE-työttömyyskorvauskassa, sosiaalirahasto)

Jokaisen maan pitää itse hoitaa taloutensa kuntoon, eikä niin, että me tunnolliset Suomalaiset maksamme Etelä-Euroopan maiden vastuuttoman rahan käytön ja velat.

Päätäntävalta Suomen asioista pitää olla Suomessa. Kannatan itsenäistä kansallista päätöksentekoa. -EU ei ole sitä. EU alkaa olemaan jo uhka Suomen itsenäisyydelle.

Suomen voitava päättää itse metsistään

En hyväksy sitä, että EU pyrkii ulottamaan päätösvaltaa suomalaisten metsiin, ohjeistaa metsänhoidossa tai sen käytössä.

Suomen metsäpolitiikasta päättäminen kuuluu Suomelle ja suomalaisille itselleen, ei kellekään muulle.

Maatalous on meidän elinehto, puhdasta ruokaa Suomesta

▫️

Suomalainen puhdas ruoka on kaiken alku ja juuri. Kotimaista ruoantuotantoa on vahvistettava. Maatalous on saatava kannattavammaksi kustannuksia laskemalla ja tuloja kasvattamalla, että viljelijät saavat riittävän korvauksen tehdystä työstä.

Ei Ilmastoruualle. Lihaa ja juustoa pitää saada syödä normaalisti. Maassa maan tavalla: perinteinen joulukinkku ja grillimakkarat kuuluvat Suomeen. Lapset ja nuoret tarvitsevat proteiinia kasvaakseen ja maataloutta pitää tukea.

Koko suomi asumiskelpoisena

Maaseutu on mielekäs ja turvallinen ympäristö lapsille ja nuorille kasvaa, siksi kyläkoulut on pidettävä toiminnassa.

Maaseutu pitää nähdä upeana mahdollisuutena ja menestystekijänä Suomelle.

Turvallisessa kotimaassa on maanpuolustuksella ja poliisilla riittävät resurssit

Venäläisten torjunnassa Ukrainassa on kyse myös meidän itsenäisyydestämme. Puolustusvoimat tulee olla hyvin varusteltu. Kotimainen asetuotanto ja puolustusteollisuus ovat osa kansallista huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Kotimaisen puolustusteollisuuden kasvuun tulee panostaa.

Venäläisten ja kiinalaisten maa- ja kiinteistökauppoihin tai muihin investointeihin pitää laittaa jyrkkä stop.

Poliisille on saatava riittävät määrärahat. Lähiöihin omat “kyläpoliisit” jotka alkavat tuntemaan lähiön asukkaita ja päihteiden käyttäjiä. Matalan kynnyksen puuttumista HETI, ennen kuin jengirikollisuus kasvaa!

Henki-, väkivalta ja seksuaalirikoksista kovemmat rangaistukset. Tuomiot näistä aina ehdottomina!

Ehdoton ei kannabiksen laillistamiselle ja huumeiden käyttöhuoneille! Meidän tulee suojella nuorisoamme.

Turvataan sananvapaus suomessa

Sananvapaus on yksi yhteiskuntamme kivijaloista.  Kiihottamislainsäädäntö ei kohtele maamme eri väestöryhmiä tasapuolisesti ja sen soveltamiskäytäntö on epämääräinen.

Kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan on jatkossa katsottava vain rikoksella uhkaaminen, joka kohdistuu tiettyyn ihmisryhmään tai yllyttäminen toisia tämän kaltaiseen tekoon.

Uskonrauhan rikkomispykälällä suojellaan islamia kritiikiltä. Kyseinen säännös tulee uudistaa, jotta uskontoja ja niiden pyhinä pitämiä asioita on mahdollista kritisoida.

Oppimisrauha ja perinteiset arvot takaisin kouluihin

Koulurauha parantaa oppimistuloksia ja vähentää lasten ja nuorten lisääntyneitä ja vakavia mielenterveys- ja muita ongelmia.

  • Toimimaton inkluusio kouluissa on purettava ja erityislapsille omat pienryhmät.
  • Koulujen oppimisrauhan parantamiseen ja turvallisuuteen on otettava rivakat keinot käyttöön.
  • Peruskoulujen opetussuunnitelmasta tulee poistaa kaikki sateenaari-ideologia ja ilmastohulluus.
  • Kouluhin lisätä maanpuolustuksen ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden, kuten vapaa-palokunnan taitojen opintoja.
  • Kännykät pois oppitunneilta

Linja pitää, katso lisäksi mitä samoja asioita tulen ajamaan myös eduskunnassa, niin kuin edellisissä vaaleissakin aiheeni olivat.