120

Ääntä aluevaaleissa 2022 - Kiitos kaikille äänestäjille!

Perussuomalaisten ääniharava

Suomalaisten verorahat kuuluvat suomalaisille

-Ei veronmaksajien rahoja maahanmuuttoon.
(3,2 miljardia vuodessa)
-Ei veronmaksajien rahoja muille leväperäisille valtioille.
(EU:N elpymisväline 6,6 miljardia)
-Ei veronmaksajien rahoja turhaan ilmasto-intoiluun.
(Suomen päästöt ovat vain alle promillen koko maapallon päästöistä)

 

Ei maakuntaverolle

🇫🇮Suomessa verotetaan nyt jo aivan liikaa. Maakuntavero lisää työntekijöiden verotaakkaa, sekä byrokratiaa.
🇫🇮Vähennetään rahan jakamista ulkomaille ja pidetään omista kansalaisistamme huolta! Suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus ensin. Kansallisvaltioajattelu tulee olla lähtökohta julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa.
🇫🇮Kaikissa päätöksissä on ajateltava tavallisten veronmaksajien etua, sekä niiden suomalaisten, jotka eivät voi itseään puolustaa. Isänmaallisuus ja kansallismielisyys on politiikkani perusta, puolustan aina suomalaista ensin.
🇫🇮Yksityisten yritysten toiminnan lähtökohtana on voiton tavoittelu. Kun yritykset tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja julkiselle sektorille, vaarana on palvelun laadun tai henkilökunnan työolojen heikentyminen. Palveluiden laatua on seurattava ja asetettava tuntuvat seuraukset niille palveluntarjoajille, jotka rikkovat velvoitteita sovituissa palveluissa.
🇫🇮Hyvä tavoite on, että hyvinvointialue pystyy itse järjestämään tarvittavat palvelut riittävän laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, voittoa tavoittelematta. Kiireellisissä tapauksissa jonojen purkamiseen on ostopalvelujen käyttö perusteltua.

Suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus ensin

Kansallisvaltioajattelu tulee olla lähtökohta julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. 

Kaikissa päätöksissä on ajateltava tavallisten veronmaksajien etua, sekä niiden suomalaisten, jotka eivät voi itseään puolustaa. Isänmaallisuus ja kansallismielisyys on politiikkani perusta, puolustan aina suomalaista ensin.

Ei laittomille

Hyvinvointialue ei saa tarjota terveyspalveluita laittomasti maassa oleville. Tämä tulisi lailla säätää. (paitsi henkeä ja terveyttä välittömästi uhkaavat sairaudet) Suomalaisten ei tarvitse, (eikä saa) kustantaa vieraiden valtioiden laiminlyöntejä, suomalaisten verorahoilla, koko maailman asukkaille.
Suomen vastuu on pitää huolta omista kansalaisistaan. Emme kutsu koko maailmaa hoidattamaan itseään meidän verorahoilla. Laittomasti maassa olevat ovat rikollisia, kun oleilevat maassamme ilman lupaa.
Laittomasti maassa olevat tulisi välittömästi ottaa säiliöön ja toimittaa pois maasta.

Rahat suomalaisten terveydenhoitoon

Terveyskeskukset ja sosiaalipalvelut pitää säilyä jokaisessa kunnassa.

Ei enempää verotusta, ei maakuntaveroa.

Asiakas- ja potilasmaksut pidettävä minimissä, lasten palvelut tulee olla maksuttomia.

Terveyskeskuspalveluauto, jossa on lääkäri, laboratorio ja muut palvelut täydentäisi palveluita maaseudulla.

Hoitajille lisää palkkaa, työolosuhteet ja työhyvinvoiti kuntoon.

Hankinnat Suomesta ja paikallisesti. (esim. asiakas- ja potilastietojärjestelmä)

Yhdistysten ennaltaehkäisevään työhön turvattava rahoitus ja resurssit.

Laittomasti maassa olevat pitää välittömästi ottaa säilöön ja poistaa maasta. Vain välttämättömät palvelut.

Lähipalvelut säilytettävä

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat elintärkeitä varsinkin pienten paikkakuntien elinvoimalle. Lähiterveysasemat ja sosiaalipalvelut ovat asukkaiden terveydelle ensisijaisen tärkeitä.

Minuuttikin voi pelastaa hengen!

 
Palokunnan palvelua ei mikään digitalisaatio voi korvata, sitä tullaan aina tarvitsemaan. Keski-Suomessa on pitkät etäisyydet, siksi meille on elintärkeää vapaapalokunnan toiminta ihmisten sekä omaisuuden pelastamiseksi.
Keski-Suomen VPK:t tulee olla toimivia, koska ne auttavat pelastuslaitoksia perustehtävien ja tavoitteiden saavuttamisessa, säästää kustannuksia ja pelastaa henkiä. VPK-toiminta on välttämättömyyden lisäksi motivoivaa, innostavaa ja kehittävää kansalaistoimintaa.
Yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.
VPK-toiminta kehittää yhteiskunnan turvallisuutta, kansalaisten pelastustaitoja ja kansallismielisyyttä.
VPK-toiminta osana armeijaa tai siviilipalvelusta, toisi tarvittavaa henkilöstöä tarpeeseen ja osaamista kansalaisille.
Nuorten Vapaapalokunta on loistava mahdollisuus nuorille oppia, miten toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa.
Palosammutuksen ja tulipalotilanteessa toimimisen lisäksi nuoret oppivat hyödyllisiä asioita, kuten elvytystä, ensiapua ja onnettomuustilanteissa toimimista.
Yläkoulujen opetukseen vapaapalokunta-toimintaa!

Kotimaiset hankinnat

Hyvinvointialueen hankinnoissa tulee käyttää kotimaisia ja paikallisia toimijoita ja tuottajia. Palveluntarjoajan valinnassa kustannustehokkuuden lisäksi on laadun ja kotimaisuuden toimittava valintakriteereinä kilpailutuksiin.
 
Yksityisten yritysten toiminnan lähtökohtana on voiton tavoittelu. Vaarana on palvelun laadun tai henkilökunnan työolojen heikentyminen. Palveluiden laatua on seurattava ja asetettava tuntuvat seuraukset yksityisille palveluntarjoajille, jotka rikkovat velvoitteita sovituissa palveluissa.
Hyvä tavoite on, että hyvinvointialue pystyy itse järjestämään tarvittavat palvelut riittävän laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, voittoa tavoittelematta.
Kiireellisissä tapauksissa jonojen purkamiseen on ostopalvelujen käyttö perusteltua.

Hoitoa suomenkielellä

▫️Ulkomaalainen työvoima ei ole ratkaisu hoitaja pulaan
▫️Hoitaja pulaan tulisi vastata palkkoja nostamalla. Palkan tulisi olla työn kuormittavuutta vastaavaa, palkita voisi myös onnistuneista innovaatioista ja uusista toimintamalleista.
▫️Työhyvinvointiin, henkilöstön jaksamiseen ja työoloihin on panostettava aivan erityisesti.
▫️ Henkilökunnan lisäämisellä vaikutetaan työn kuormittavuuteen ja sitä kautta hoitajien jaksamiseen.
▫️Hoitajien työolosuhteet ja viihtyminen työssä vaikuttavat työvoiman saatavuuteen ja vetovoimaan alalla.
▫️Hyvä johtaminen luo työhyvinvointia. Työntekijöitä tulee kuunnella. Kun töitä organisoidaan oikein ja joustavasti on mahdollisuus esim. työntekijöiden vaikuttaa työvuoroihin ja mahdollisuus esim. osa-aika työhön. Tämä edistää työn ja perheen yhteen sovittamista. Heidän ääntään tulee kuulla työn kehittämisessä parempaan suuntaa.🤍
▫️Ulkomaisilta hoitajilta on vaadittava riittävä kielitaito, mikä on ehdoton edellytys hoitoalalla toimimiseen. Hoitoa tulee saada suomenkielellä.
▫️Hoitaja koulutuksessa on aina oltava mukana pakollinen soveltuvuuskoe.
▫️Hoitoalan koulutuspaikkojen määrää pitäisi lisätä, erityisesti sairaanhoitajien, lääkärien, psykologien ja puheterapeuttien.

Ikäihmisten Keski-Suomi

▫️Lähihoitajana useita vuosia vanhusten parissa töitä tehneenä, minulla on huoli vanhusten hoidosta, sekä hoitohenkilökunnan jaksamisesta.
▫️Ikäihmisten määrä Keski-Suomessa kasvaa tulevina vuosina. Hyvinvointialueen tärkein tehtävä on huolehtia, että jokaisen vanhuksen on turvallista ikääntyä. Ikäihmisille on varmistettava arvokas vanhuus, jossa hoivan tulee olla laadukasta ja ihmisarvoa kunnioittavaa.
▫️Kotihoitoa tulisi saada riittävän matalalla kynnyksellä. Vanhustenhuollon työt tulisi organisoida niin, että hoitohenkilökunta jaksaa omassa työssään. Näin hoitajat olisivat mahdollisimman pitkään samoja ja hoidon laatu säilyy. Kenenkään ei tarvitsisi olla kotona liian pitkään vaan siirto suuremman palvelun piiriin on oltava sujuvaa. Vanhusten palveluiden ja hoidon tulee olla porrastettua ja joustavaa. Jokaiselle vanhukselle tulisi pystyä tarjoamaan hoivapaikka omassa kotikunnassaan.
▫️Hoitotakuuta, hoidon laatua ja hoitajamitoituksen toteutumista tulee valvoa tehokkaasti, ilman ennakko ilmoitusta. Rikkeistä on tultava seuraukset.

Omaishoitajien palkka verottomaksi

Omaishoitajien työn ansiosta valtio säästää miljardeja euroja hoivakuluissa vuodessa. Omaishoitajien hoitopalkkio pitäisikin olla verovapaata.

Omaishoitajia tulee arvostaa ja huolehtia heidänkin jaksamisestaan. 

Lapsimyönteinen Keski-Suomi

Perheiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat menestyvän hyvinvointialueen perusta. Sydämelläni ovat erityisesti lapset, nuoret ja lapsiperheet.

Äitiys on ainutlaatuinen kokemus, joka kehittyy raskauden ensihetkistä aina lapsen kasvaessa isoksi. Turvallinen kiintymyssuhde vanhemman ja lapsen välillä on erityisen tärkeä ja sitä on suojeltava. Lapsi- ja imetysmyönteistä asennetta tulee vaalia niin synnytyssairaalassa kuin neuvoloissakin.

En pidä ajatuksesta, että pikkulasten tulisi “itsenäistyä” liian aikaisin. Pienen kuuluu kaivata äidin syliä ja vanhempien oikeus ja velvollisuus on antaa sitä lapsilleen. Lasten tulee saada tarpeeksi läheisyyttä ja turvaa jo pienenä, niin aikuisena läheisyyttä ei tarvitse hakea korvikkeista.

Vanhempien merkitystä lasten kasvatuksessa ja elämässä ei saa mitätöidä. Hyvinvoivissa perheissä kasvaa tasapainoisia lapsia, siksi lapsiin, nuoriin ja perheisiin panostaminen on satsaus tulevaisuuteen.

Perheille on annettava matalalla kynnyksellä, ripeästi ja riittävästi kotiin käytännön apua ja tukea. Perheisiin tulisi kehittää “super-nanny” palvelua, joka auttaisi koko perhettä

Neuvolat palvelevat lasta odottavia perheitä ja alle kouluikäisiä lapsia sekä heidän perheitään. Neuvolat on säilytettävä ja niiden toimintaa tulee kehittää.

Pikkulapsiperheitä on tuettava ja autettava silloin kuin lapset ovat pieniä. Ennaltaehkäisevä tuki on saatava riittävän ajoissa perheisiin, se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Kotiapua ja lastenhoitoapua on tarjottava väsyneille vanhemmille, erityisesti koliikki-vauvan hoidossa, yksinhuoltajille ja erityislasten vanhemmille.

Imetysmyönteinen Keski-Suomi

Valtakunnallisesti perheet toivovat parempaa imetystukea, koska sairaaloiden imetystuki koetaan vähäiseksi ja ristiriitaiseksi. Tärkeimmäksi imetyksen tukihenkilöksi koetaan oma puoliso. Imetyksen tuen tarve on suuri, ja tähän tarpeeseen on tärkeä vastata sairaalassa ja neuvolassa. Imetyksen tuki ry tekee tärkeää työtä vapaaehtois- ja vertaistukipohjalta.
 
On merkittävää, että Keski-Suomen Sairaala Nova on imetysmyönteinen sairaala, niin pitää olla jatkossakin. Imetyksen kuuluisi olla vahva osa suomalaista äitiyttä ja siten vahvistaa perheiden yhteenkuuluvuutta. Imetys tulisi olla hyvinvointialueen terveyden edistämisen suunnitelmissa ja täysimetyksen tulisi olla yksi hyvinvoinnin mittareista. Imetyksen edistämisessä olisi tärkeää nimetä hyvinvointialueelle vastuutaho.

Oppilashuolto järeämmin kiusaamista vastaan

Psykologit ja kuraattorit pitää tietenkin olla oppilaitoksissa, siellä missä oppilaatkin ovat.
 
Psykologeja ja kuraattoreja on oltava riittävästi ja heidänkin tulee pystyä vihdoin puuttumaan koulukiusaamiseen vakavasti jo ensi metreillä.
Oppilashuoltoon järeämmät toimenpiteet kiusaamisen estämiseksi.
Kiusaaja vaihtaa koulua, ei kiusattu.
Kouluväkivalta on aikuisten vastuulla.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

▫️Lapset ja nuoret voivat huonosti ja mielenterveyspalvelut ovat pahasti ruuhkautuneet.
▫️Nopeaa, kevyemmän tason keskustelu- ja ohjausapua nuorille pitäisi saada lisää.
▫️Akuutin psykiatrisen hoidon piiriin tulisi mielestäni päästä välittömästi ilman odotusta. Hoitoon tulisi päästä nopeasti, koska vointi voi pahentua vakavasti huonoin seurauksin.
▫️Keski-Suomeen tulisi kehittää lasten psykiatrian osasto.
▫️Nuorten psykiatrian hoitopaikkoja on lisättävä.
▫️Ennaltaehkäisevä työ säästää tulevaisuuden kustannuksista. Työ tulisi aloittaa jo neuvolasta:
Monelta mielenterveydenongelmalta voidaan välttyä
▫️parantamalla ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita,
▫️tukemalla päihteiden käytön lopettamista,
▫️ tarjoamalla apua perheiden ongelmiin,
▫️ tukemalla oppimisvaikeuksista kärsiviä lapsia ja nuoria,
▫️ puuttumalla jämerästi koulukiusaamiseen, väkivaltaan ja hyväksikäyttöön,
▫️ehkäisemällä syrjäytymistä!

Psykoterapiaa helpommin

Psykoterapiaa ja muutakin nopeaa keskusteluapua on saatava helpommin, sitä tarvitsevat.
 
Tällä hetkellä psykoterapian saanti on liian vaikeaa ja pitkäkestoista. Kelan psykoterapiapalveluiden rahoitus on varmistettava.
Lyhyempikestoista ammatillista apua tulisi olla saatavilla välittömästi esim. yhteistyössä kirkon diakoniatyön kanssa.
 
Puhuminen parantaa ja se voi ennaltaehkäistä monta muuta elämän tragediaa

Lastensuojeluun rittävät resurssit

Lastensuojelun on panostettava avohuollon kehittämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Vanhempien merkitystä lasten elämässä ei saa väheksyä.

Erityisesti lastensuojelulaitoksissa tapahtuvan hoidon laadun valvonta on otettava tarkasteluun kuulemalla lapsia.    

Lastensuojelun tulisi suojella lapsia ja ohjata hoitoon ne vanhemmat, joilla on haasteita päihteiden käytön kanssa.

Ei huumeille

𝐘𝐡𝐭𝐞𝐢𝐬𝐤𝐮𝐧𝐧𝐚𝐧 𝐭𝐮𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐫𝐯𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐢𝐤𝐤𝐚 𝐤𝐚𝐬𝐯𝐚𝐚, 𝐚𝐢𝐤𝐮𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐡𝐭𝐚̈𝐯𝐚̈ 𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐨𝐣𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐚𝐩𝐬𝐢𝐚 𝐣𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐫𝐢𝐚.
 

Kannabiksen laillistaminen lisäisi kannabiksen saatavuutta ja sitä kautta sen kokeilua nuorten keskuudessa. Erityisesti nuorille kannabiksen kokeilu ja käyttö on erittäin vaarallista, koska aivojen kehitys päättyy vasta 25-vuotiaana.

 
Taloudellisesti yhteiskunnalle kannabis lisää menoja, koska terveydenhuollon päivystyskäynnit, sairaalahoidot, päihde- ja mielenterveystyö sekä liikennetapaturmat kasvavat kannabiksen käytön lisääntyessä. Kannabis vahingoittaa ihmistä ja sitä kautta koko yhteiskuntaa, siksi sitä ei tulisi laillistaa.

Vaihtoehto metadoni-hoidolle

Korvaushoidossa ei pitäisi olla vain yhtä vaihtoehtoa, lääkitys tulisi aina päättää potilasta yksilöllisesti ajatellen.
Vaikka metadoni on halvempaa ja päätyy katukauppaan harvemmin, Keski-Suomessa on oltava korvaushoidossa buprenorfiini mahdollisuus.
 

Kolmas sektori osaksi sotea

Tiivis yhteistyö yhdistysten, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa on antoisaa, monipuolista ja tärkeää.
Monet suomalaiset yhdistykset tekevät arvokasta ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen työtä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspuolella.
Kolmas sektori on palveluiden tuottaja, sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä ja se tulisi huomioida hyvinvointialueen strategiassa. Yhdistysten valtiontuki on turvattava, että hieno vertaistuki ja vapaaehtoistyö voi jatkua heikompien hyväksi.
Olen itse ollut useissa yhdistyksissä mukana auttamassa ja tukemassa niitä, jotka apua tarvitsivat.
Auttava yhdistystoiminta on kansalaisaktivismia parhaimmillaan. Antaessaan saa