Lapsiemme perintö

TNS-gallupin tuoreen kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista on sitä 
mieltä, että kaikilla Suomeen tulevilla ulkomaalaisilla ei pidä olla oikeutta samoihin sosiaalietuuksiin kuin Suomen kansalaisilla. Tämä noudattelee hyvinkin sitä oikeudenmukaisuuden periaatetta, että valtion on ensisijaisesti huolehdittava omista kansalaisistaan. Suomen ikäihmiset, eläkeläiset ja työikäiset ovat maksaneet veroja koko aikuisikänsä valtiolle, jotta yhteiskuntamme pystyisi takaamaan peruspalvelut jokaiselle kansalaiselleen. 

Nyt eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, työttömiltä vain leikataan lisää. Kansalaisten ahdinko alimmissa sosiaaliluokissa syvenee. Monet palvelut esimerkiksi vanhustenhoito, mielenterveys- ja päihdehuolto ovat olemassa oleviin ongelmiin nähden aivan liian vähän huomioituja ja tuettuja.

Tällä hetkellä haittamaahanmuuttoon syydetyt miljardit eivät ole hyödyttäneet maatamme millään tapaa. Päinvastoin valtion elättäessä maamme kulttuuriin ja yhteiskuntaan sopeutumatonta, kouluttamatonta ja kieltä osaamatonta ryhmittymää, on kuin rahaa heitettäisiin tuulen vietäväksi. 

Nämä summat moninkertaistuvat maahanmuuttajien rikosten jälkipyykkikustannuksista. Rikosten, varsinkin seksuaalirikosten jälkimaininkien vaikutukset yksilön ja läheisten elämään ovat tuskin edes laskettavissa. Vaikutukset ovat niin moninaiset.

Suomen on ensin huolehdittava omat heikompiosaisensa. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, millaisen Suomen jätämme lapsillemme perinnöksi. Me emme saa antaa perintöämme muille!