Äidit ja isät kunniaan

Äidit ja isät kunniaan

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin 1.3. 2023 korottamalla tulorajoja 33 %. Tämä pienentää kaupungin saamia tuloja. Lapsen hoitaminen kotona on kaupungille edullisempaa kuin hoito päiväkodissa.

Perhevapaauudistuksen piirissä olevat perheet lisäävät alle 3-vuotiaiden lasten päiväkodin osallistumisastetta.

Tein marraskuussa valtuustonaloitteen Jyväskylän kaupungin valtuustossa jossa esitin, että otettaisiin käyttöön kuntalisä kotihoidossa oleville alle 5-vuotiaille lapsille.

Kuntaliiton kyselyn perusteella kuntalisän maksamisella on ollut vaikutusta, että aivan pienet lapset ovat saaneet olla kotihoidossa pidempään. Kun perheet pystyvät hoitamaan pienet lapset kotona, se vähentää kaupungin päiväkotipaikkojen tarvetta, painetta rekrytointeihin ja muhin investointeihin.

Oma koti on pienen lapsen paras kasvupaikka.

Perheet ovat kansakunnan perusta.

Monet kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset osoittavat, että pienelle lapselle ei ole eduksi liian aikainen päiväkodin aloittaminen.

Tutkijatohtori Aino Saarisen väitöskirjan (2020) mukaan aggressiivisen käyttäytymisen riski kasvaa, kun päiväkoti aloitetaan liian varhain liian isossa ryhmäkoossa ja liian pitkinä hoitopäivinä.

Helsingin yliopiston psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan liian varhainen päiväkodin aloittaminen vahingoittaa lapsen stressinsietokykyä. Osa taaperoista saattaa olla koko päiväkotipäivän kroonisessa stressissä, joka vaikuttaa lasten kielelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä tunteiden hallintaan.

Alle 3-vuotiaiden aivot eivät ole riittävän kehittyneet isoihin päiväkotiryhmiin. Lapselle omia vanhempia ei korvaa mikään: oma koti, vanhemmat, perhe ja sisaret ovat lapselle ne tärkeimmät. Alle 3-vuotias tarvitsee läsnä olevan, tutun, turvallisen ja pysyvän vanhemman. Kiintymyssuhde vanhempiin on tärkeä kasvun perusta.

Tunne hyväksytyksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi tulemisesta luo pohjan ihmiseksi kasvamiselle ja oppimiselle. Tutkimustulokset osoittavat parhaaksi hoitomuodoksi pienten alle 3-v lasten kotihoidon.

Yhteiskunnan tulisi huomioida, että perheet haluavat hoitaa lapsensa kotona. Kotihoidontuen korottamisella voidaan tukea perheitä.

Nykyhallitus on romuttanut kotiäitiyden ja –isyyden arvostusta entisestään. Perhevapaauudistuksessa ei puhuta enää äidistä, sen sijaan puhutaan synnyttäjästä tai raskaana olevasta. Perhevapaan teksteissä ei myöskään ole isää, on vain vanhempia. Maailman kauneimmat sanat äiti ja isä tulisi heti palauttaa.

Suomen tulee tehdä täysi suunnan muutos valtakunnallisessa perhepolitiikassa. Äidin ja isän, sekä kotihoidon arvostusta tulee nostaa ja näin lisätä perheiden ja lasten hyvinvointia. Suomen tulee olla lapsiystävällinen, perhemyönteinen ja kannustaa syntyvyyden lisäämiseen.

Lapsiperheet tuovat elinvoimaa koko maahan ja Keski-Suomeen. Perheethän ovat kansakunnan perusta. Oman äidin ja isän roolia lapsen elämässä pitää vahvistaa eikä romuttaa.

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu- ja hallituksen jäsen,
Eduskuntavaaliehdokas (PS)
Kaisa Garedew