Kouluihin isänmaallisuutta ja tunnetaitoja


Empatia ja tunnetaitojen opetus peruskoulussa on tuonut tutkitusti hyviä tuloksia. Niiden suunnitelmallista opetusta viikoittain jokaisella luokka-asteella rakentaisi hyvän pohjan kaveritaitoihin. Hyvin suunniteltu tunnetaitojen opetusmateriaali konkreettisin tehtävin auttaisi erityisesti niitä oppilaita, joilla ei ole luontaisia empatiataitoja, sekä niitä, jotka eivät ole kaveritaitoja kotona oppineet.
Tunnetaitojen aiheita, joita olisi hyvä harjoitella koulussa: Mitä on tunteet ja niiden ilmaisu? tunteiden hallinta, kärsivällisyys, sanaton viestintä, keskustelutaidot, toisen rohkaiseminen, positiivisen-ja negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti, oman mielipiteen ilmaiseminen rakentavasti, loukkaantuminen ja loukkaaminen, väärinymmärrykset, kaverin löytäminen, anteeksipyytäminen ja anteeksianto, riitojen sopiminen, omasta jakaminen, itsetunto ja hyväksynnän hakeminen, yhteishenki, erilaisuus, omat ja toisen rajat ja oikeudet.
Kouluviikon alussa voisi olla opetus ja käytännöllinen ohjeistus viikon aiheesta ja sitten loppuviikosta palaute siitä, miten on opetettu aihe toteutunut oppilaiden arjessa. Oppilaat saisivat harjoitella aihetta koko viikon omassa arjessaan, ja kuulla viikon päätteeksi muidenkin kokemuksia.
Koulujen opetussuunnitelmaan tulisi lisätä myös Suomen oman kulttuurin ja sen juurien tuntemista. Isänmaallisuutta olisi luonnollista opettaa yhdessä uskonnon, historian, yhteiskuntaopin, maantiedon ja äidinkielen kanssa.
Suomalaisia juhlia ja liputuspäiviä tulisi viettää juhlallisesti kouluissa, se olisi tehokas tapa opettaa oppilaille perinteistämme. Suomalaisten juhlapäivien viettäminen kouluissa olisi samalla kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa. Mukava rennompi yhdessä oleminen on hyvää sosiaalista harjoittelua, ja samalla luokka liittyy yhteen paremmin.
Lasten ja nuorten on tärkeä oppia, minkälainen historia kansallamme on ollut takana. Historiamme ymmärtämisen kautta syntyy aito kunnioitus isänmaatamme ja veteraanejamme kohtaa. Kouluissa tulisi kasvattaa lapsista pienestä pitäen sydämestään kansallismielisiä, jotka puolustavat omaa kansaansa ja maatansa.
Koulujen on tärkeää vahvistaa poikien ja tyttöjen omaa sukupuoli-identiteettiä, jotta nuoristamme kasvaa tasapainoisia miehiä ja naisia, sellaisiksi kun heidät on luotu.

Kaisa Garedew