Vaihtoehto metadoni-hoidolle

 
 
Korvaushoidossa ei pitäisi olla vain yhtä vaihtoehtoa, lääkitys tulisi aina päättää potilasta yksilöllisesti ajatellen.
Vaikka metadoni on halvempaa ja päätyy katukauppaan harvemmin, Keski-Suomessa on oltava korvaushoidossa buprenorfiini mahdollisuus.
Metadoni muistuttaa heroiinia ja morfiinia, voimakas samankaltaisesti vaikuttava aine. Metadoni aiheuttaa opioidien tavoin voimakasta fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta.
 
Opioidikorvaushoidossa käytetyt annokset ovat tappavia satunnaisesti opioideja käyttäville ja vaarallisia myös kokeneille käyttäjille – etenkin jos käytössä on ollut taukoa. Opioideihin tottumattomille tappavan annoksen metadonia arvioidaan olevan 50–100 milligrammaa. Suonensisäisesti käytettynä annos on pienempi.
 
Buprenorfiini on lievemmin vaikuttava aine.
Buprenorfiini on kuolemanriskin osalta turvallisempi kuin metadoni. Siihen ei liity yksin käytettynä yliannostusriskiä, toisin kuin metadonissa.
Korvaushoidon lisäksi potilaat tarvitsevat psykososiaalista hoitoa ja niihin pitäisi olla mahdollisuus.