Kohtuuhintaista sähköä Jyväskyläläisille

 

Kohtuuhintaista sähköä Jyväskyläläisille


Sähköenergia on kaupunkimme yksi peruspilari, jota me kaikki tarvitsemme. Kodit jäävät kylmiksi, kodinkoneet ja elektroniikka ei toimi, jos sähkölaskua ei pysty maksamaan.
Jyväskylän kaupungin yksi vetovoima ja menestystekijöistä voisi olla edullinen, vakaa ja kohtuullinen sähkön hinta. Se vaikuttaisi suoraan yksityistalouksien ja perheiden hyvinvointiin ja ostovoimaan. Yrittäjille vakaa sähkön hinta loisi turvaa tehdä uusia investointeja ja palkata työvoimaa, ja näin pysyä kilpailukykyisenä.


Jyväskylän tulisi olla hyvinvointikaupungin malli, missä sähkö, vesi ja lämpö, sekä niiden siirtoverkot olisivat kohtuuhintaisia peruspalveluja. Energiaviraston tilastojen mukaan sähköenergian hinta nousi viime vuonna suomalaisissa kotitalouksissa keskimäärin 142 %. Uusien, toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tarjoushinnat nousivat viime vuonna kotitalouksille 353 %.


Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa osa kaupunkilaisista ja yrityksistä ovat joutuneet ongelmiin sähkölaskunsa kanssa. Hintojen nousu vaikuttaa kaikkiin, mutta pienituloiset ja vähävaraiset kärsivät eniten: lapsiperheet, eläkeläiset, yksinhuoltajat ja yksinasuvat ovat suurissa vaikeuksissa.
Hallituksen sähkötuki ja sähkövähennys jättävät ulkopuolelleen joukon ihmisiä. On niitä, joilla on vaikeuksia maksaa sähkölaskut ja pärjätä omillaan, koska suuri osa palkasta menee sähkölaskuun. He ovat kuitenkin liian hyvätuloisia saadakseen yhteiskunnalta edes näitä tilapäisiä sähkötukia.
Sähkömarkkinalaki 67 § edellyttää, että yhtiöt ovat velvollisia myymään sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille.


Muutamien kuntien omat sähköyhtiöt ovat myyneet tuottamansa sähkön suoraan asukkaillensa ja näissä
kunnissa sähkön hinta on huomattavasti pörssistä ostettua hintaa alempi. Kaupungin tulisi omistajan ohjauksen kautta selvittää mahdollisuudet vaikuttaa kaupunkilaisten sähkön hintaan, jotta sähkön hinta pysyisi kaupunkilaisille kohtuullisena ja sähkö kaikkien saatavissa tulotasosta ja
maailmantilanteesta riippumatta.


Jätimme 23.1.2023 yhdessä kaupunginvaltuutettu Ari Laitisen (kesk.) kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Esitämme, että Jyväskylän kaupunki selvittää ja linjaa konserniohjeella, voiko kaupungin omistama Alva myydä omaa sähköntuotantoansa Jyväskylän alueen kotitalouksille kohtuullisella katteella, ja voiko Alva tarjota kaupungin asukkaille sähkömarkkinalain mukaisia kohtuullisia perussähkösopimuksia.


Jyväskylän kaupunginvaltuutettu- ja hallituksen jäsen,
Eduskuntavaaliehdokas (PS)
Kaisa Garedew